GLOSOVANÁ BIBLE

Od první chvíle, kdy jsem dostal (Šimon) do ruky NIV STUDENT BIBLE, nepřestávám toužit po možnosti mít něco takového v češtině. Později jsem se setkal i s dalšími edicemi anglických glosovaných Biblí (např. Study Bible pro pastory, Life Application Bible pro laiky, a stovky dalších a dalších edic pro všechny možné i nemožné skupiny čtenářů) a srdce mi krvácí nad skutečností, že nic takového v češtině nemáme a že proto porozumění laiků Bibli je v naprosté většině případů závislé na filtru poznání kazatelově, mnohdy (co si budem nalhávat) ke škodě posluchačů.
(Aby se necítil dotčen někdo, kdo si to nezasluhuje: Představte si, že jsem z úst několika kazatelů při návštěvách sborů a sborečků různých nejmenovaných denominací zachytil tyto a podobné hlášky, pronesené v kázání: Už chápete mé rozčarování z úrovně porozumění Bibli kazatelů? Jak má potom biblickým souvislostem vůbec někdo rozumět? Navzdory novým dobrým překladům Bible zůstává z větší části nesrozumitelná pro většinu svých čtenářů.)

Rozhodl jsem se tedy, že se do toho pustím sám.
Podobně jako Philip Yancey napsal ty glosy do NIV STUDENT BIBLE (viz níže), začal jsem pracovat na poznámkách, které by komentovaly biblický text v češtině. Nebude to tedy překlad amerických originálů, bude to nové dílo z mé klávesnice, byť samozřejmě opřené o patnáct let formálních studií teologie a relevantní odbornou literaturu. (Jedním z nejpřínosnějších zdrojů z čerstvého pramene shledávám přednášky zahraničních profesorů, které Marshall Brown zve na semináře pro své dálkové studenty na ETS a pořizuje z nich nahrávky, které pak nabízí veřejnosti. A Richard Pratt, jeden z mých nejoblíbenějších učitelů v RTS rozjel neziskovku Third Millenium, kde nabízí všem křesťanům na celém světě zdarma možnost absolvovat celý seminář v hodně vysoké kvalitě (věřte mi, opravdu mohu srovnávat!) jak obsahově, tak profesionálním zpracováním pro maximální srozumitelnost. To je vskutku nedocenitelný zdroj, pod jehož vlivem budu muset přehodnotit něco z toho, co už jsem zatím vypotil.)

Můj záměr je pokrýt větší skupinu než jen středoškolskou mládež (což je cíl NIV STUDENT BIBLE). Jsem nesen vizí poznámek a glos, které by nejen odkrývaly často přehlížené biblické souvislosti, ale také (a zejména) otevíraly srdce. Nebude to snadné, ale říkám si, kdyby to mělo efekt jako Ježíšovy exegeze na cestě do Emauz (Lk 24:32), bylo by to něco úžasného! To opravdu potřebujeme. Ne prodat výtisky. Probudit srdce.

Poznámky tedy budou dvojího druhu: Jedny vsunuté přímo do textu (vizuálně odlišené jiným fontem, samozřejmě) pro ty, kdo Bibli čtou poprvé, a druhé poznámky pod čarou, předpokládající již nějakou zkušenost s orientací v Bibli a obsahující informace v hlubších souvislostech, nabízející užitek jak poučeným laikům, tak i pastorům. Důraz některých poznámek či glos bude apologetického rázu.

Podařilo se mi dohodnout s RNDr. Petrem Olšákem, na slovo vzatým TeXpertem (tedy odborníkem přes sázecí program TeX), že sazbu této Bible naprogramuje. TeX je na něco takového ideální, mně stačí psát svoje poznámky do mnou navržených definic, a program nakonec načte biblický text, poznámky pod čarou, glosy umístěné v textu, články, grafy a kresby z navzájem nezávislých souborů a rozmístí je na stránky tak, aby poznámky a glosy byly v blízkosti příslušných veršů. Takže který konkrétní překlad bude pro tento projekt použit, není v této chvíli zřejmé, to má čas, může to být kterýkoliv. Jediné, co je v této chvíli jisté, je to, že první vysázené výsledky nebudou k dispozici dříve než ve druhé polovině roku 2012.

Tady jsou dosavadní výsledky od letních prázdnin 2009. Snažím se updatovat tyto soubory každý den, zdaleka ne vždy se mi podaří něco napsat. Z výše uvedených důvodů zatím nelze vidět finální podobu mých poznámek umístěných do biblického textu, jen poznámky samotné, jak by asi mohly vypadat.

Mám představu několika druhů komentujících textů.
(Pokud Vám funguje JavaScript, pak při najetí kurzorem myši nad odstavcem Glosy, Poznámky pod čarou, Citáty a Teologické (apologetické) články se vpravo objeví stránka z anglické předlohy, která mě k tomu či onomu nápadu inspirovala. Najeďte myší nad ni, abyste ji viděli celou. Třístupňový čtecí plán si můžete vytisknout, kolikrát chcete, můžete ho rozdávat, ale nesmíte ho prodávat (alespoň ne nad cenu výrobních nákladů kopií). Souhlas k tomuto druhu šíření jsem opravdu získal od Zondervana. Tiskněte vždy sudou stranu na rub té liché, pak poskládejte celou brožurku do sebe a máte 16 stran A5 ve správném pořadí.)

GLOSY budou umístěny přímo do textu Bible. Inspirováno nápadem Philipa Yanceyho, realizovaného v NIV STUDENT BIBLE. Záměr: pomoc při prvním čtení. Anžto Kristus (Mesiáš) znamená "pomazaný" a pomázání bylo inaugurací do tří úřadů: kněz, prorok, král (které se všechny setkávají v osobě Ježíše Krista), některé glosy naznačují drobnými ikonkami vlevo od nadpisu, že se vyjadřují predominantně k tématu kněze (křížek), proroka (svitek) či krále (šachový symbol bílého krále). Tak lze spatřovat Krista (či fraktál některého z jeho úřadů) na různých místech Bible.
Stejné ikonky se občas objevují i v dalších druzích textu.

Použitý font je Biblon ITC ze Střešovické písmolijny, nakonec s ním zamýšlím vysázet biblický text, k čemuž byl vlastně designován, ne text těchto poznámek.

POZNÁMKY pod čarou budou pod čarou na stránkách s příslušným textem. Inspirováno příkladem NIV STUDY BIBLE. Záměr: pomoc "žíznícím po poznání", už trochu zorientovaným v Bibli (tedy spíše ne pro první čtení).

CITÁTY jsou citace z pera osobností zvučných jmen. Vyskytovaly by se vždy maximálně jeden na stránku (minimálně jeden na knihu) vždy stejný kousek od horního okraje stránky, zakousnuté do textu a třeba přečuhující kousek ven ze stránky do okraje. Inspirováno příkladem BIBLE TEXT ILLUMINATED od Donalda Knutha. Nápad udělat něco takového v Bibli je můj vlastní provokativní úlet, ze kterého možná nakonec sejde, nebo bude uplatněn jenom v teologických článcích... uvidíme. Ne všichni autoři jsou křesťané (např. Aristoteles); citace jsou však vybírány tak, aby vyjadřovaly přinejmenším moudrost, opřenou o obecné zjevení. Záměr: (1) obecný -- Přiblížit biblické poselství životu, učinit je relevantním v kontextu současné reality; (2) apologetický -- ukázat, že osobnosti, které známe ze školy jakožto respektované, o kterých nám však žádný učitel neprozradil, že by měly něco společného s křesťanstvím (např. Blaise Pascal), byly ve skutečnosti mnohdy křesťany natolik horlivými, že jejich víra byla motorem jejich vědeckého snažení; že tedy nemají pravdu ti, kdo (papouškujíce názory osvícenských nevěřících filosofů) nám tvrdí, že mezi vírou a vědou panuje nesmiřitelný antagonismus, ve kterém musíme dát za pravdu vědě, a tudíž víře se vysmát.

ČTECÍ PLÁN je inspirován Třístupňovým čtecím plánem z NIV STUDENT BIBLE, udělám to však jinak. Uplatním nápad střídat pasáže SZ a NZ (Stupeň 3), ale nebudu odkazovat na jakousi stranu vpředu, kde si čtenář musí vypátrat, kudy pokračovat, nýbrž rovnou za vybrané kapitoly umístím větičku, která ho nasměruje přímo.

ÚVODY KE KNIHÁM Ty budou z větší části nejvíc závislé na předlohách; nebudu si hrát na učence, který to má z první ruky.

TEOLOGICKÉ (apologetické) ČLÁNKY Rovněž opřené o předlohy, některé snad moje vlastní, některé možná i od autorů jako C.S.Lewis nebo G.K.Chesterton. Inspirováno příkladem NIV SPIRIT OF THE REFORMATION BIBLE.

Jestli Vás cokoliv napadá, napište mi, prosím.

Zpět na vizi

Zpět na hlavní stránku
počítadlo.abz.cz