NAŠE VIZE: VÍCE PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Všechny roviny mají jedno společné -- je to naše touha přispět k probuzení církve pomocí jakéhosi návratu ke kořenům. K biblickému pojetí rodiny a hodnot obecně. Jelikož se naše společnost stala hluchou k mluvenému slovu a slepou k páchanému násilí na těch nejslabších, přejeme si toto probuzení lidem předat pomocí přirozených a zároveň terapeutických metod, jako je fyzická práce -- vydobývání si chleba vezdejšího vlastníma rukama a v potu tváře a práce se zvířaty na základě přirozené komunikace, nikoliv pomocí donucovacích prostředků. Na základě principů NHS se tak budou moci učit práci s koňmi a tím se jim dostane sebereflexe.

 1. ROVINA:
 2. Vyhledávání a služba mladým rodinám, které se zajímají o problematiku Náhradní rodinné péče, nebo již mají dítě v NRP.

  Služba pomocí doprovázení, tj. naslouchání a hledání řešení jejich problémů, zprostředkování odborné pomoci (Terapie Pevným objetím, Rodinná systemická terapie, pastorační péče, čerpání pomoci od různých nadací jako je Rozum a Cit, FOD, Člověk v tísni apod.)

  Dále by to byla služba pomocí relaxačního pobytu na farmě, kde by mohli načerpat z kontaktu s přírodou a zvířaty.

  Pro zájemce o NRP by byl prostor k zodpovězení otázek, rozplynutí obav, předávání zkušeností, možnost seznámit se s pěstouny i poznat děti z dětských domovů již v NRP vyrůstajícími.

 3. ROVINA:
 4. Provoz agroturistiky: Nabízel by poznání blahodárného účinku fyzické práce a práce se zvířaty.

 5. ROVINA:
 6. Pořádání konferencí a seminářů se zaměřením na témata: rodina, výchova, filozofie, víra apod.

 7. ROVINA:
 8. Nabídnutí hostitelského pobytu dětem z dětského domova, které by mohly strávit příjemné prázdniny na farmě a přitom se setkat s lidmi, kteří uvažují o pěstounské péči.

Nabízení a prezentace naší služby by probíhala jednak rozšířením letáků mezi státní a neziskové organizace zabývající se přípravou budoucích náhradních rodičů a nabízející služby a pomoc pěstounům. Dále potom objíždění sborů různých denominací, kde by ale součástí prezentace bylo i zveřejnění alarmujících čísel, jako kolik dětí vyrůstá v ČR v ústavní péči, že jsme nejhorší zemí v EU, statistiky uvádějící počty týraných a zneužívaných dětí apod. A to vše s výzvou k tomu, aby křesťané před takovými fakty nezavírali oči a neutíkali do pohodlí svých opevněných domácností.

Provoz by byl hrazen z agroturistiky.

Nejideálnější by byl takový objekt, jehož součástí je již zavedená restaurace, pokud možno i s ubytovací kapacitou. Domníváme se, že by bylo možné čerpat i z grantů EU, neboť naše země je EU často napomínána za laxní přístup v otázce počtu dětí v ústavech a i ministerstvo práce a sociálních věcí jedná o tom, co lze udělat pro zvýšení počtu pěstounských rodin.


Co k tomu potřebujeme?

MODLEMES

Teologická východiska naší vize, pro ty, které to zajímá.

Projekt glosované Bible v češtině

Zpět na hlavní stránku